Altena Road Runners
Altena Road Runners
Altena Road Runners
Altena Road Runners
Altena Road Runners
Altena Road Runners

     Sponsor Jakko Sport

De jeugdtrainers hebben de jeugdgroep opgestart en de eerste lijnen uitgezet. Voor de komende jaren zal een jeugdplan worden opgesteld om de jeugdafdeling verder uit te kunnen bouwen. 

De trainers kunnen dit niet alleen en hebben de steun van ouders nodig. Dit doen we door een jeugdcommissie op te richten.

Naast de huidige trainingen en deelname aan wedstrijden willen we ook andere activiteiten gaan organiseren, ook hierbij kan de commissie ondersteunen.

De jeugdcommissie uit zeven leden, met vertegenwoordigers van zowel de trainers als ouders wordt regelmatig overlegd over de wijze waarop het jeugdbeleid wordt uitgevoerd. 

Ook activiteiten van de jeugdgroep zoals een speltraining in de Drunense Duinen en clubkampioenschappen worden door de jeugdcommissie georganiseerd. 

De leden zijn:

Trainers en:
Sigrit Janssen Ouder
Jeannet Tolhoek Ouder

 

User Menu

Copyright Altena Road Runners © 2014. All Rights Reserved.