Historie, missie & visie

Het begon allemaal in 1987. Een aantal enthousiaste mensen dat elkaar regelmatig ziet tijdens stratenlopen in onze streek, komen op het idee een eigen loopclub op te richten. De wedstrijdlopers die lid waren bij verenigingen in Drunen, Waalwijk en Gorinchem zouden dan dichter bij huis gezamenlijk kunnen trainen. Tevens worden de nog ongebonden hardlopers en trimmers uitgenodigd om mee te doen.
 

Op 1 september 1987 is het dan zover, de Altena Road Runners (ARR) wordt opgericht. Individueel worden de lopers lid van de Road Runners Association, die een periodiek clubblad verzorgt, een wedstrijdkalender uitbrengt en voor trainingsschema's kan zorgen. Als trainingsterrein wordt gekozen voor het Almbos en kleed- en douchegelegenheid wordt gevonden bij de voetbalvereniging van Giessen. Later worden ook trainingen georganiseerd voor de jeugd. Op 1 juli 1989 wordt er aansluiting gezocht bij de Atletiekunie onder de naam: Atletiekvereniging Altena Road Runners. 
 

In 1997 moeten we helaas de aparte trainingen voor de jeugd staken, hetwelk in 2012 weer nieuw leven is ingeblazen. In 1999 start de ARR een groep die fitness walking gaat doen, dat is wandelen in tempo.
 

Momenteel hebben we zo'n 300 leden. De trainingen worden nog steeds gehouden in het Almbos, maar ook op het Industrieterrein van Giessen en op het parkeerterrein van Intratuin.
 

Kleed- en douchegelegenheid hebben we nu bij De Jager in Giessen. 
 

Naast de trainingen worden er nog diverse activiteiten, zowel sportief als niet-sportief georganiseerd.

Missie Altena Road Runners

Altena Road Runners is een bij de Atletiekunie aangesloten vereniging welke regionaal loopsport, atletiek en gerelateerde sporten wil aanbieden aan haar leden. 
 
De kracht van onze vereniging is om deze sportmogelijkheden laagdrempelige aan te bieden en dat er mogelijkheden zijn voor alle leeftijden om sport uit te oefenen met professionele begeleiding. Naast deze sportieve doelstellingen heeft de vereniging ook een sociaal karakter waaronder het gezamenlijk organiseren en houden van activiteiten.

Visie Altena Road Runners

Kenmerken voor het beleid van Altena Road Runners voor de beleidsperiode 2013-2018 zijn:
  • De laagdrempeligheid van de vereniging behouden door een breed aanbod voor de beoefening van de sport op alle niveaus waarbij lage contributies worden gehanteerd.
  • Het gezamenlijk beoefenen van de sport, maar ook gezamenlijke deelname aan wedstrijden en activiteiten geeft de vereniging een sterk sociaal karakter. Dit wordt versterkt doordat de vereniging geheel wordt gedragen door vrijwilligers.
Komende jaren wil de vereniging het sportaanbod vergroten en verbreden zowel voor alle niveaus en leeftijden in zowel de loopsport, atletiek maar ook gerelateerde sporten. De vereniging wil binnen deze periode een volwaardige en gecertificeerde atletiekaccommodatie realiseren centraal in het Land van Altena.
 
Om alle doelstellingen te realiseren is het nodig  het ledenbestand uit te breiden, zowel in doelgroepen en leeftijdscategorieën maar ook in de breedte om zo meer publiekelijk draagvlak te creëren voor de realisatie van een eigen atletiekbaan.
 
De gestage groei en doelstellingen van de vereniging zijn alleen bereikbaar met een solide en professionele organisatie. Een goede structuur, het werken middels commissies, een verbeterd communicatieplan maar ook goed opgeleide trainers en begeleiders zijn een vereiste dit alles met behoud van het sociale karakter in een prettige onderlinge sfeer.

Correspondentieadres:

Atletiekvereniging Altena Road Runners
Eikenlaan 9 
4285 DS WOUDRICHEM
Nederland

Clubhuis:

De Inloper
Sportcomplex De Jager
Jagerspad 26
4283 GM Giessen

Terug naar boven